2003 - 2006
  Rotterdam - Galerie Gadiot & Mas 2003
  Barcelona - Internationale Kunstbeurs Fira 2004
  Keulen - Art de Cologne 2005
  Amsterdam - Frans Jacobs / Judith Bouwknegt 2005
New York - D.J.T. Fine Art 2005
Palm Beach - Boston Gallery 2006

exposities:

1981 - 1985 1986 - 1988 1989 - 1990 1991 - 1992 1993 - 1994 1995 - 1997 1998 - 2002 2003-2006